Νίξον-Τράμπ. Βίοι παράλληλοι;

Η «πρωτοτύπια» του φαινομένου Τραμπ και οι δυσκολίες να προβλεφθεί η εξωτερική πολιτική του, στρέφουν αναγκαστικά στην αναζήτηση ιστορικών αναλογιών για να ερμηνευτεί το παρόν. Η ιδέα της προσέγγισης με την Ρωσία για να πιεστεί η Κίνα,…